Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego

Nazwa ewidencji/rejestru Ewidencję/rejestr prowadzi Kontakt Sposób uzyskania informacji
z ewidencji/rejestru
  Księga dzieci

Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

Osobiście
  Księga uczniów Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

Osobiście
  Dzienniki lekcyjne Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

Osobiście
  Dzienniki zajęć   
  pozalekcyjnych
Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

Osobiście
  Arkusze ocen Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

 
  Księgi inwentarzowe
  i środków trwałych
Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

 
  Księga 
  korespondencji
Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

 
  Księga kontroli Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

 
  Archiwum, duplikaty Sekretariat
Gimnazjum nr 1
w Drezdenku

tel. 95 762 06 05

w godzinach pracy  sekretariatu

Osobiście