Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego

mgr Elżbieta Gławdel

Funkcję pełni od: 01.09.2003 r.

Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Gimnazjum oraz Rady Pedagogicznej.

Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor powierzając to stanowisko.

W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.